Boden Pensionärernas

Bowlingsällskap

Protokoll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hem  Styrelsen  Medlemmar  Träningstider Tävlingar  Riksserien lagstavlan  Bildarkiv 

Gästbok  

 

 

Bodenpensionärernas bowlingsällskap
Protokoll från styrelsemöte 20140310
Plats:  Strajk Alley
Närvarande; Pia Elmgren, Maj-Lene Jansson, Roger Nyström, Torbjörn Henriksson,
Anders Renström, Melford Karlsson, Margareta Häggström, Jan-Erik Svensson 
och  Ingrid Hollsten
Mötets öppnande
§ 1 Ordförande hälsar alla hjärtligt välkomna och förklarar mötet öppnat
 Anmälan öv frågor
§ 2 Tre  övriga frågor anmäls
* Buss                                       se § 7b
* Tröjor                                      se § 7c
* Bowling resa till Skellefteå       se §7d
Dagordning
§ 3 Med tillägg av anmälda frågor godkänns dagordningen
Föregående protokoll
§ 4 Protokollet från föregående möte genomgås, godkännes och läggs till 
 handlingarna
 Ekonomi
§ 5 Maj-Lene redogör för föreningens ekonomi. Medlemsavgiften ska vara betald 31 mars
Stadsmatcher
§ 6a Roger informerar; En hemmamatch kvar mot Kiruna 20/3
Riksserien
§ 6b Melford rapporterar kort från riksserien. Tre omgångar kvar
KM
§ 6c KM den 7/5 både med och utan hcp
Övriga frågor
§ 7a Förfrågan från Kiruna om stadsmatcher. Roger informerar på nästa medlemsmöte
§ 7b Buss till bortamatcher har diskuterats tidigare, blev för dyrt eftersom få var intresserade
§7c Beslutas att även köpa in herrtröjor storlek L, XL och någon XXL.
Pia ordnar detta
§7d BPBS är välkomna till Skellefteå i april, datum ej klart. Klubben står för buss
Information
§7e Roger och Janne har fått i uppdrag att ta fram ett informationsblad med riltlinjer
som ska delas ut till nya medlemmar  och sättas upp på anslagstavlan
§ 8a Förfrågan från Daniel om vi vill ha en monter på Boden Arenas 55+ mässa
 Pga kort varsel beslöts att tacka nej iår ev att vi är med nästa år 
Detta diskuteras på nästa medlemsmöte
§ 8b Daniel informerade om att det blir fortsatt samma priser till hösten och 
att man kan förskottsköpa 100 serier men betala för 80 serier
§ 8c Om  nya medlemmar ska  vara med eller inte på tävlingar. Tas upp på nästa medlemsmöte
§ 8d Om intresse finns för utbildning i HLR på bowlingen.  Ev få en hjärtstarter dit
§ 8e Protokollen ska läggas ut på vår hemsida
Mötets avslutande
§ 9 Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
Nästa möte  7 april kl 14.00
Vid protokollet                                                       Justeras
Ingrid Hollsten                                                     Pia Elmgren
sekreterare                                                                                 ordförande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka