Bodenpensionärernas

Bowlingsällskap

Protokoll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hem  Styrelsen  Medlemmar  Träningstider Tävlingar  Riksserien lagstavlan  Bildarkiv 

Gästbok  

 

 

 

 

BODENPENSIONÄRERNAS BOWLINGSÄLLSKAP

Protokoll från styrelsemöte 20140407

Plats: Strajk Alley

Närvarande:Pia Elmgren, Maj-Lene Jansson, Roger Nyström, Anders Renström,

Melford Karlsson,  Jan-Erik Svensson, Lena Johansson,  Margareta Häggström,  Clary Lennerö

Doris Bertilsson och Ingrid Hollsten

§1 Ordförande hälsar alla hjärtligt välkomna och förklarar mötet öppnat. Mötets öppnande
§2  Övriga frågor anmäls Anmälan öv frågor
·         Informationsblad           se § 6
·         HLR utbildning            se § 8
·         Fest                               se § 12
§3 Med tillägg av anmälda frågor godkänns dagordningen. Dagordning
§4

 

Protokollet från föregående möte genomgås, godkännes och läggs till handlingarna.

Föregående protokoll
§5 Inga inkomna skrivelser eller rapporter Skrivelser och rapporter
§6 Roger och Janne ska  påbörja arbetet med informationsbladen efter påsk. Informationsblad
§7

 

 

Maj-Lene redogör för föreningens ekonomi, Medlemsavgifter har inkommit från så gott som alla medlemmar. Lotterier med fina priser har skänkts till lotteriet av medlemmarna, vilket gett bra bidrag  till ekonomin. 

Ekonomi

§8

 

 

Styrelsen planerar att ge våra medlemmar möjlighet  till HLR utbildning på bowlinghallen. Margareta kommer att hålla i utbildningen. Hjärtstarter ska finnas på bowlinghallen Pia hör med Daniel var det finns.

HLR
§9 Tävling/Träning
§9a

 

Riksserien har en omgång kvar, onsdag den 16/4. Eventuellt ett damlag till i höst.

Riksserien

 

§9b

BPBS är välkomna till Skellefteå den 29/4. 32 st har anmält sig så det finns ingen plats för fler spelare. Det går bra att följa med bussen men inte spela i Skellefteå.

 

Spel i Skellefteå

Det spelas 3 serier på förmiddagen. Hcp spel 4 serier kan kanske ordnas för de som även vill spela efter lunch.
Roger bokar och beställer lunch på Aurum.
§9c Träningarna avslutas 19/5 och startar igen 1/9 Träningar
 
§9d

 

KM 7/5 anmälningslista sätts upp på anslagstavlan. Vi spelar 4 serier. Första spel kl 09.30. 

Klubbmästerskap
§10

 

Janne hade ingen ny information att delge oss om stadskampen. Informerar medlemmarna om stadskampen på medlemsmötet.

Stadskamp
§11

 

BPBS nya stadgar tas upp och fastställs på medlmsmötet. Tobbe kommer att informera.

Stadgar
§12

 

Förslag från festkommitèn; Moonlightbowling för medlemmarna Lena sätter upp på anslagstavlan. Till hösten om intresse finns minigolf.

Fest
§13

 

 

 

 

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet

Mötets avslutande
avslutat.
Mötesförslag av Pia;  Styrelsemöte 8/9 kl14.00
                                   Medlemsmöte 6/10 kl 14.00
                                   Styrelsemöte 10/11 kl 14.00
Vid protokollet                                                                   Justeras
Ingrid Hollsten                                                                Pia Elmgren
sekreterare                                                                                             ordförande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka