Styrelsen

Välkommen till Bodenpensionärernas Bowlingsällskap


Vår styrelse 2019. Övre raden: Roger Nyström, Björn Andreassen, Jan-Erik Svensson, Rolf Norling. Sittande Eva Dahlberg Lindvall, Lisa Persson, Ulla Sundberg.

Funktionärer efter årsmötet 2019

Styrelse


Ordförande

Björn Andreassen

Sekreterare

Eva Dahlberg Lindvall

Kassör

Ulla Sundberg

Vice ordförande

Jan-Erik Svensson

Ledamot

Roger Nyström

Suppleant

Rolf Norling

Suppleant

Lisa Persson

Revision


Revisor

Alex Karlsson

Revisor

Pia Elmgren

Suppleant

Maj-Lene Jansson

Tävlingar


Tävlingsledare

Jan-Erik Svensson

Tävlingsledare

Roger Nyström

Riksserien

Björn Andreassen

Varulotterier


Arrangör

Inger Svensson

Arrangör

Kicki Ekbom

Festkommitté


Ledamot sammank.

Solveig Korpiniemi

Ledamot

Sven Matti

Valberedning


Ledamot

Gunvor Strand

Ledamot

Gösta Lindgren

Ledamot Sammank.

Tommy Lundberg

Webbsida


Webbansvarig

Anders Renström

Kontakt

Skriv till oss

Brev: BPBS, c/o Eva Dahlberg Lindvall, Kungsgatan 36, 2 tr, 961 64 Boden

E-post: evadahlberglindvall@gmail.com